วัตถุมงคล

QR CODE เพื่อความสะดวกร่วมบุญ

บัญชีร่วมบุญ

กองทุนเพื่อสร้างวิหารพระสีวลีสูง77เมตร สลักชื่อ84,000พระธรรมขันธ์

กองทุนเพื่อสร้างฐานพระสีวลีลงเสา235ต้น

โครงการประดิษฐานพระสีวลี789องค์ทั่วไทย

กองทุนเพื่อจัดสร้างหล่อพระสีวลีสูง77เมตร

กองทุนเพื่อจัดสร้างพญานาควิหารพระสีวลี77เมตร

โครงการเพื่อเพื่อนพ้องน้องพี่แบ่งปันความสุข

โครงการเพื่อสนับสนุนกองทุนเพื่อการศึกษา

โครงการเพื่อสนับสนุนส่งเสริมเผยแพร่หาธรรมฯลฯ

โครงการเพื่อสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมมูลนิธิฯ

โครงการเพื่อสนับสนุนส่งเสริมน้ำผึงตราพระสีวลี

โครงการผ้าป่าปฏิบัติธรรม919

โครงการปลูกป่าอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

โครงการหล่อพระพุทธรูปสมเด็จพุทธบวรมหาบุญบารมีปางเสวยวิมุตติสุขทั่วไทย

โครงการแบ่งปันพี่น้องศิลปินดารา

โครงการจัดทำรายการหาธรรม สร้างคนดีสู่สังคม

^