วัตถุมงคล

QR CODE เพื่อความสะดวกร่วมบุญ

บัญชีร่วมบุญ

กองทุนเพื่อสร้างวิหารพระสีวลีสูง77เมตร สลักชื่อ84,000พระธรรมขันธ์

กองทุนเพื่อสร้างฐานพระสีวลีลงเสา235ต้น

โครงการประดิษฐานพระสีวลี789องค์ทั่วไทย

กองทุนเพื่อจัดสร้างหล่อพระสีวลีสูง77เมตร

กองทุนเพื่อจัดสร้างพญานาควิหารพระสีวลี77เมตร

โครงการเพื่อเพื่อนพ้องน้องพี่แบ่งปันความสุข

โครงการเพื่อเพื่อนพ้องน้องพี่แบ่งปันความสุข

โครงการจัดทำรายการหาธรรม สร้างคนดีสู่สังคม

โครงการจัดทำรายการหาธรรม สร้างคนดีสู่สังคม

โครงการร่วมกับองค์กรภาครัฐและเองค์กรการกุศล เอกชน CSR} MOU

โครงการผ้าป่า919ปฏิบัติะรรมทั่วไทย

โครงการร่วมกับองค์กรภาครัฐและเองค์กรการกุศล เอกชน CSR} MOU

โครงการหล่อพระพุทธรูปสมเด็จพุทธบวรมหาบุญบารมีปางเสวยวิมุตติสุขทั่วไทย

โครงการเพื่อเพื่อนพ้องน้องพี่แบ่งปันความสุข

โครงการจัดทำรายการหาธรรม สร้างคนดีสู่สังคม

^