กองทุนที่ 5 เพื่อจัดสร้างพญานาควิหารพระสีวลีสูง 77 เมตร


ขอเชิญร่วมบุญ ถวายพญานาคมหาทักษา8ทิศประจำวันเกิด

-องค์ที่ยังไม่มีเจ้าภาพ องค์วันพุธ กลางวัน

 พญาศรีสุทโธ นาคราช สีเขียวทอง กำลังวัน17 

เจ้าภาพสลักชื่อไว้ ใต้ฐานพญานาคถวาย 99,999-

 

-องค์ที่ยังไม่มีเจ้าภาพ องค์พญามุจรินทร์ นาคราช

7 เศียร สีเม่วง กำลังวัน10 เจ้าภาพสลักชื่อไว้ 

ใต้ฐานพญานาคถวาย 149,999-

 

ร่วมบุญได้ที่ ชื่อบัญชีมูลนิธิพระสีวลีศิลปินดาราสายบุญ 

(เพื่อจัดสร้างพญานาควิหารพระสีวลีสูง 77 เมตร)

เลขที่ 088-8-17936-4 ธ.กสิกรไทย 


99,999 บาท

^