ภาพงานกิจกรรม

เกี่ยวกับเรา

มูลนิธิพระสีวลีศิลปินดาราสายบุญ

จัดทำรายการหาธรรม แนวละครเพลงคติธรรม สร้างแรงบันดาลใจ โครงการ ประดิษฐาน พระสีวลี ๗๘๙ องค์ ทั่วไทย และพระสีวลีสูง๗๗เมตรวัดป่าม่วงมีชัย ความศรัทธา วิริยะ มุ่งมั่นจัดสร้างพระสีวลี เถระมหาลาภ ศาสนวัตถุ ที่เป็นสื่อ ในการพิจารณา แยกแยะ ความดี และความชั่ว เกี่ยวกับ อนุพุทธประวัติ พระสีวลี ตระหนักถึง การสร้างความดี ทุกรูปแบบ เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เมื่อความดี ถูกปลูกฝัง การกระทำชั่วเลว ก็จะ ลด ละ เลิก เกรงกลัว ละอาย ต่อบาป ฉนั้นเกิดมาชาติหนึ่ง อย่าให้เสียชาติเกิด " บุญทำ กรรมชั่วไม่ก่อ"

พันธกิจของเรา

กองทุนเพื่อสร้างวิหารพระสีวลีสูง77เมตร สลักชื่อ84,000พระธรรมขันธ์

ขอเชิญร่วมบุญกองทุนที่1 "สร้างวิหารพระสีวลีสูง77เมตร"

โครงการประดิษฐานพระสีวลี789องค์ทั่วไทย

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพจัดสร้างพระสีวลี จำนวน 789 องค์ทั่วไทย

กองทุนเพื่อสร้างฐานพระสีวลีลงเสา235ต้น

ขอเชิญร่วมบุญกองทุนที่2 "ลงเสา235ต้นพระสีวลีสูง77เมตร"

โครงการเพื่อเพื่อนพ้องน้องพี่แบ่งปันความสุข

ขอเชิญเร่วมโครงการเพื่อนพ้องน้องพี่ แบ่งปันความสุข

กองทุนเพื่อจัดสร้างหล่อพระสีวลีสูง77เมตร

บูชาเหรียญพระสีวลีรุ่น

กองทุนเพื่อจัดสร้างพญานาควิหารพระสีวลี77เมตร

ขอเชิญร่วมบุญ ถวายพญานาคมหาทักษา8ทิศประจำวันเกิด

ข่าวสารบุญ

^