โครงการหล่อพระพุทธรูปสมเด็จพุทธบวรมหาบุญบารมีปางเสวยวิมุตติสุขทั่วไทย

โครงการหล่อพระพุทธรูปสมเด็จพุทธบวรมหาบุญบารมีปางเสวยวิมุตติสุขทั่วไทย

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพหล่อพระพุทธรูปสมเด็จพุทธบวรมหาบุญบารมีปางเสวยวิมุตติสุขทั่วไทย
หรื่อบุญหล่อพระตามกำลังทรัพย์หรือศรัทธา
หรือประสงค์เขียนแผ่นทองบรรจุ
1.ทองก้อนใหญ่ 5,000.- 8 ก.ก.
2.ทองก้อน500.- 1.ก.ก.
3.ทองก้อน 300.- ก.ก.
ธ.กสิกรไทย/บัญชีมูลนิธิพระสีวลี /เลขที่ 041-1-12946-2
ส่งเชื่อที่อยู่มาที่ Line ad @Prasevalee789 ติดต่อสอบถาม 0826361965

^