• November 3, 2023

ขอเชิญร่วมกฐินศิลปินดาราสายบุญ กราบหลวงพ่อใหญ่ 1,300ปี ณ วัดหนองก๋าย ต.สันป่ายาง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ในวันศุกร์ และ วันเสาร์ ที่ 3-4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ด้วย ทางมูลนิธิพระสีวลีศิลปินดาราสายบุญ พร้อมคณะญาติธรรม และกัลยาณมิตร ได้เป็นประธานกฐินปี 2566 ที่จะจัดขึ้น ระหว่าง ในวันศุกร์ และ วันเสาร์ ที่ 3-4 พฤศจิกายน .. 2566 กำหนดการ

วันศุกร์ที่ 3 ..2566

เวลา– 18.00 พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์

เวลา -19:00 คณะร่วมรับประทานอาหาร พักผ่อนตามอาธยาศัย

วันเสาร์ ที่ 4 .. 2566

เวลา 07.19 ตั้งริ้วขบวน แห่ผ้าภูษาสไบทิพย์ การแต่งกายชุดเหนือ (โปรยเงินโปรยทอง ) รอบหน้าวัด แล้วเข้าสู่วิหารหลวงพ่อใหญ่ชัยมงคล ประกอบพิธีถวายผ้าภูษาสไบทิพย์ปีที่ 

เวลา 09.19 .

-น้องฟ้าใสธิดา กับคณะนาฏยะวัดหนองก๋าย รำถวาย 2 เพลง คณะแม่บ้าน 2 เพลง

เวลา 11.00 พระสงฆ์ฉันภัตตาหารเพล และเปิดโรงทานพร้อมเพรียงกัน พิธีกรประกาศบอกบุญกฐิน เรียกเหล่า เหล่าดาราศิลปิน อาทิเอพศิน ฟิวส์กิติกร ป๊อบพระสีวลี24.สลับสัมภาษณ์และ ร้านอาหารต่างๆ

เวลา 12.45 . -ตั้งขบวนห่มผ้าหน้าวิหารหลวงพ่อใหญ่แห่ในวัด 3 รอบ และห่มผ้าโบสถ์พุทธคยา เข้าวิหาร

เวลา 13.39 . – ตั้งโต๊ะในวิหาร รอการ ”แถลงข่าวใหญ่” ต่อหน้าหลวงพ่อใหญ่ชัยมงคล และ เข้าสู่พิธีการ ถวายกอง กฐินหลวงพ่อใหญ่ คณะประธานกฐินร่วมกันถวาย กองกฐินต่างๆ ถวายปัจจัย ทานไทยธรรม รับพร เป็นอันเสร็จพิธี

เวลา 15.30 .

พระครูไพสิฐธรรมโชติเหล่าดาราศิลปินมอบแจกพระ พระผงรุ่น๑ (รุ่นดาราสายบุญหน้าหลวงพ่อใหญ่ชัยมงคล-หลังสมเด็จพุทธบวรพระสีวลี ผู้แทน มูลนิธิพระสีวลีฯ -คณะเจ้าภาพ พร้อมมอบกองทุนสนับสนุน ชุดต่าง  รวม 30,000บาท

เวลา -20.00-22.30 รำวงย้อนยุค ศิลปินดาราสายบุญ

พร้อมทั้งถ่ายภาพเป็นที่ระลึก เป็นสิริมงคล หน้าวิหารหลวงพ่อใหญ่ เป็นอันเสร็จพิธี

^