• April 11, 2023

ขอเชิญร่วมบุญถวายพระสีวลีองค์ที่ ๖๓๕/๗๘๙

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธา มาร่วมบุญ สร้างพระสีวลีถวายพระสีวลีองค์ที่ ๖๓๕/๗๘๙

ณ วัดป่าชุมพลวนาราม ต.บ้านฝาง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น

วันอังคาร-วันพุธ ที่ ๑๑-๑๒เม.ย. ๒๕๖๖

ตั้งแต่เวลา ๐๕.๑๙เป็นต้นไป 

ร่วมบุญ ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 5737061373

ชื่อบัญชี เบญญพัตน์ กฤติธนเสฎฐ์

ติดต่อโทร. ๐๙๘-๔๖๗-๕๓๖๓

^