• February 18, 2024

อ.ป๊อบพระสีวลี24ช.ม.-เอพศิน-ฟิวส์กิติกร นำทีมสร้างบุญบารมี วัดหัวฝาย จ.แพร่ วันที่ 1-3 มี.ค.2567

อ.ป๊อบพระสีวลี24ช.ม.-เอพศิน-ฟิวส์กิติกร นำทีมสร้างบุญบารมี วัดหัวฝาย จ.แพร่ วันที่ 1-3 มี.ค.2567

มูลนิธิพระสีวลีศิลปินดาราสายบุญ องค์กรเพื่อการกุศลไม่แสวงหาผลกำไร ได้ร่วมกับทางวัดหัวฝาย ต.เวียงต้า อ.ลอง จ.แพร่

จัดกิจกรรม พิธีเททองหล่อพระสีวลี 37 องค์ครั้งที่3 และโครงกาประดิษฐานพระสีวลี789องค์ทั่วไทย

ในวันที่ 1-3 มีนาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 18.00 ่น.เป็นต้นไป 

โดยงานครั้งนี้ยังมีการจัดกิจกรรม ตามแนวทาง คำว่า "บวร" บ้านวัดโรงเรียน และค้นหาผู้นำที่เสียสละ เพื่อมาร่วมกัน

สร้างคุณภาพชีวิต ให้น่าอยู่ และรวมถึงได้ร่วมกันทำบุญเมืองครั้งสำคัญ ที่ไม่เคยมีมาก่อน ในบนยอดเขาวัดหัวฝาย

โดยมีการจัดมหรสพ มีเหล่าศิลปินดาราสายบุญ มาร่วมงานพิธีและแสดงคอนเสริ์ต อาทิเอ-พศิน , ฟิวส์-กิติกร ,อ.ป๊อบพระสีวลี24ชั่วโมง, หน่อย-สุธิษา , โฟมม่อนบุริญ ฯลฯ และทีมงาน อย่างคับคั่ง

โดยหลักๆ วัตถุประสงค์คือ อ.ป๊อบพระสีวลี24ชั่วโมง ประธานมูลนิธิพระสีวลีศิลปินดาราสายบุญ และนายกสมาคมสื่อมวลชน ออนไลน์ ได้ผลักดันนโยบายเชิงรุก คำคว่า "บวร" บ้าน วัด โรงเรียน " ให้มีส่วนร่วมในชุมชน ได้มาร่วมกันปลูกฝังจริยธรรม ศีลธรรม ความดี ห่างไกลจาก อบายมุข และสิ่งผิดกฏหมาย ให้ภายในพื้นที่ได้ รับรู้ข่าวสารคุณความดี การกระทำที่ดี ย่อมนำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้า และรุ่งเรือง อย่างยั่งยืน 

โดยงานครั้งนี้ยังได้รับการเห็นชอบ มติตามนโยบายที่ต้องมี ชุมชน และหน่วยงานภาครัฐผู้นำหมู่บ้านเห็นชอบ ดั่งปรากฏตามภาพข่าว และได้มีมติครั้งนี้ ให้เป็นบุญใหญ่ โดยจัดพิธีเททองหล่อพระสีวลี 37 องค์ และ โครงการประดิษฐานพระสีวลี789องค์ทั่วไทย ที่ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการด้านการประกันภัยระดับสากล ของโลก เมตตาเล็งเห็นโครงการที่มูลนิธิพระสีวลีศิลปินดาราสายบุญ ปฏิบัติมากว่า 9 ปี ได้เติมเต็มให้ทุกแห่งหน บังเกิดความอุดมสมบูรณ์

และครั้งนี้ยังมีหน่วยงานองค์กรอย่างมูลนิธิคุณแม่ ดร.สิริ กรินชัย ร่วมโครงการนำเยาวชนฝึกกราบ 3 กราบ ได้น้องฟ้าใส ธิดานาคี ฑูตวัฒนธรรมมูลนิธิพระสีวลีศิลปินดาราสายบุญ มาปฏิบัติหน้าที่ ในโครงการ "พี่สอนน้องนาฏยะ" 

ท่านใดประสงค์ร่วมงานพิธี ออกโรงทาน ติดต่อสอบถามได้ที่ อ.ป๊อบพระสีวลี24ชั่วโมง , พระอาจารย์พระปลัดพันธ์ธวัช ได้ที่ โทร.082-636-1965 , 061-789-2364 ,093-624-5935 

YOUTUBE , FACEBOOK , TIKTOK มูลนิธิพระสีวลีศิลปินดาราสายบุญ 

^