• March 22, 2024

ขอเชิญร่วมงานบุญใหญ่ พิธีเททองหล่อ พระสีวลี37องค์และ789องค์ทั่วไทย วัดป่าเทียนชัย(สี่เหลี่ยม) จ.สุรินทร์ วันที่ 11-12 เมษายน 2567

เปิดบารมีธรรม วัดป่าเทียนชัยจังหวัดสุรินทร์ เตรียมความพร้อมสำหรับมหาบุญบารมียิ่งใหญ่ นับจากนี้ความอุดมสมบูรณ์ความสำเร็จย่อมเกิดขึ้นพบกันวันที่ 11- 13 เม.ย.2567 ตั้งแต่เวลา 19:00น. กับการถวายเสียงเหล่ามูลนิธิพระสีวลีศิลปินดาราสายบุญ นำโดยฟิวส์กิติกร ไหทองคำ หน่อยสุธิษา อาจารย์ป๊อปพระสีวลี 24 ชั่วโมง
และมหาบุญบารมีบวงสรวงขอขมากรรมอันศักดิ์สิทธิ์ พิธีเททองหล่อพระสีวลี 37 องค์ ครั้งที่ 5 ได้รับความเมตตาจากหลวงปู่เยื้อน พระเถระผู้ทรงวิทยาคมส่งคุณวิเศษทรงเป็นประธาน ร่วมบุญจองพระสิีวลีเพียง 37 องค์(เท่านั้น) องค์ละ 2,499 บาทช้าหมด อดได้ของดี เพื่อนำไปไว้บูชามหาบุญบารมีที่หาไม่ได้อยู่แล้วในการครั้งนี้
วัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ส่งเสริมจริยธรรมศีลธรรมอันดีงาม และนำรายได้จากการจัดงานครั้งนี้ร่วมสร้างวิหารลอยน้ำอันศักดิ์สิทธิ์

^