พระสีวลี ขนาด2นิ้ว รุ่น จตุรทิศ มหาเศรษฐี บุญบารมีไพศาล1,000 บาท

^