กองทุนที่1 "สร้างวิหารพระสีวลีสูง77เมตร"


ขอเชิญร่วมบุญกองทุนที่1 "สร้างวิหารพระสีวลีสูง77เมตร"                                                   

 -สลักชื่อผนังวิหารภายใน 84,000.-พระธรรมขันธ์/1ชื่อ                                              

-รับพระสีวลีขนาดบูชา2นิ้ว เนื้อแร่ 1 องค์                                                                  

-รับหนังสือบทพระคาถาสวดมนต์/ วิธีบูชาที่ถูกต้อง 1 เล่ม                                                 

- -รับชมภาพยนตร์พระสีวลีฟรี ประจำเดือนระบบออนไลน์                                                    

 รายนามชื่อตามลำดับกองทุน ท่านใดเคยร่วมบุญแล้วสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ 

หรือประสงค์สอบถามรายละเอียดเพื่อสนับสนุนโครงการ ติดต่อสอบถามร่วมบุญ  

โทร 0617892364 , 0826361965 

หรือ LINE AD : กด > https://lin.ee/VxaNPPy                    


1,000 บาท

^