กองทุนที่3 ถวายพระสีวลี 789 องค์ทั่วไทย


กองทุนที่3 ถวายพระสีวลี 789 องค์ทั่วไทย

(ตามศรัทธาหรือประสงค์จะเป็นประธานต้นบุญ 1องค์ 33,000บาท)

สนใจโอนเข้าบัญ มูลนิธิพระสีวลีศิลปินดาราสายบุญ (เพื่อจัดสร้างพระสีวลีสูง 789 องค์ทั่วไทย เลขบัญชี 088-8-13966-4 ธ. กสิกรไทย สาขาถนนสาธุประดิษฐ์


33,000 บาท

^