เอพศิน-ป๊อบพระสีวลี-ฟิวส์กิติกร- ร่วมหล่อพระสมเด็จพุทธบวรมหาบุญบารมี-พระสีวลี วัดคูเมือง จ.อุทัยธานี


เมื่อวันที่ 13-14 เมษายน 2567

องค์กรมูลนิธิพระสีวลีศิลปินดาราสายบุญ กับทาง วัดคูเมือง ต.หนองไผ่ อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี ร่วมผนึกกำลังเชิดชูบวรพระพุทธศาสนา โดยมีพระครูอุทิตกิตติสาร(หลวงพ่อเปี๊ยก วาจาสิทธิ์) เจ้าคณะตำบลดงขวาง-หน่องไผ่ เจ้าอาวาส พร้อมกับผู้มีบุญ ร่วมเตรียมงานพิธี โดยมีประธานเจ้าภาพสมเด็จพุทธบวรมหาบุญบารมี องค์ที่ 7 คุณอชิรวัตร รัตนจามร และคณะญาติธรรม พร้อมได้มีการจัดสร้างรูปหล่อพระสีวลี ขนาดบูชา 12 นิ้ว จำนวน 77 องค์ รุ่น รวย รวย รวย ไว้ให้ร่วมบุญรับจองเพื่อเป็นมหามงคลสูตรอีกด้วย

 โดยในวันเสาร์ ที่ 13 เมษายน 2567 ช่วงเวลา 18.00 น. ได้มีพิธีการฉลองสมโภชพระสงฆ์ เจริญพระพุทธมนต์ให้บังเกิดความเป็นมงคลสูตร เป็นวันเสาร์อีกด้วย  และความสุขยังมีกิจกรรมบุญ มหรสพ การถวายเสียง คอนเสิร์ตมูลนิธิพระสีวลีศิลปินดาราสายบุญ นำโดย ฟิวส์กิติกรไหทองคำ-เอพศิน-ป๊อบพระสีวลี-แป้งสีวลี-โฟมม่อนพระสีวลี ซึ่งเป็นศิลปินดาราสายบุญ มาขับร้องสร้างความสนุกให้กับ ประชาชนที่ได้ร่วมงาน และครั้งนี้ยังมีการมอบ โอ่งทองคำ ให้กับฟิวส์กิติกรโดยแฟนคลับอีกด้วย

ต่อมาในวันอาทิตย์ ที่ 14 เมษายน 2567 เวลา 08.39 น.ได้ร่วมกันแถลงข่าว นำโดยพระครูอุทิตกิติสาร และคณะผู้นำทุกภาคส่วน โดยนายนฤเบศน์ จิระพงษ์เอกธนา -ภริยา ประธานฝ่ายฆารวาส และรายนามชื่อผู้นำบุญส่วนท้องถิ่น นายสมควร สุทัศน์ นายกองค์กรบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ , นายกำพล บัวสาย นายกองค์กรบริหารส่วนตำบลดงขวาง , นายสมชาย ครองใจ กำนัน ตำบลหนองไผ่ ,นางนภัสวรรณ บุญกมุติ รองนกยกองค์กรบริหารส่วนตำบลดงขวาง  ฯลฯ 

การแถลงข่าว มีนายธรรมวณัฐ บวรมหาบุญบารมี ได้กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ให้ทราบโดยทั่วกัน เนื้อหาสาระนั้นคือ การปลุกให้ตื่น ๆ จากความดี มีพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ รวมกัน คือ ความดี เมื่อความดีที่เกิดขึ้นต้องมาจากภายใน และสำคัญที่สุดคือ ความสามัคคี พร้อมทั้งเหล่าศิลปินดาราสายบุญ ฟิวส์กิติกร ได้ร่วมแถลงถึงองค์กรมูลนิธิพระสีวลีฯ เรามาเพื่อการมอบสิ่งดีๆ ให้ด้วยการกระทำดีเป็นสิ่งที่ประเสริฐ รวมถึงการจะถ่ายทอดไปสู่สังคมและแฟนคลับ และเอพศิน กล่าวว่าผมมาเพื่อมาเอา เอาใจให้ฉะนั้นสิ่งดีๆ ไม่อาจเกิดขึ้นได้ถ้าไม่ได้ร่วมแรงร่วมใจจนเป็นที่ยอมรับตลอดระยะเวลาหลายปีที่ได้กระทำกันมาทุกพื้นที่ทั่วประเทศ  นายนฤเบศร์ จิระพงษ์เอกธนา นายอำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี ยังได้กล่าวถึงการปลูกฝังความดี การร่วมบุญ บวร บ้าน วัด โรงเรียน ถือเป็นแบบอย่างที่ดีในชุมชน เข้าถึงและเข้าใจ โดยมีบุญนำพาเป็นที่ตั้ง ท้ายการแถลงข่าว พระครูอุทิตกิตติสาร(หลวงพ่อเปี๊ยก  วาจาสิทธิ์) กล่าวว่าให้ให้บุญนี้จงสำเร็จถ้วนหน้าเทอญฯ

ต่อมาได้ประกอบพิธีบวงสรวง มีกิจกรรมบุญ อาทิ การรำถวาย น้องฟ้าใส ธิดานาคี ทูตวัฒนธรรม – การสวดมนต์หมู่ถวายบุญ โครงการศีลบริสุทธิคุณ เด็กเยาวชนร่วมสวดมนต์หมู่ -ถัดจากนั้นมีประกอบพิธีบวงสรวง อ.ป๊อบพระสีวลี24ชั่วโมง เจ้าพิธีบวงสรวงขอขมากรรมอนันตจักรวาล ถัดจากนั้นคณะเช้าสู่พิธีสำคัญ เททองหล่อหัวใจสมเด็จพุทธบวรมหาบุญบารมี องค์ที่ 7 และพิธีเททองหล่อพระสีวลี 77 องค์ รุ่นรวย รวย รวย จากนั้นหลังฉันภัตตาหารเพล และรับประทานอาหารกลางวัน ผู้ทุกท่านยังร่วมกัน บรรจุหัวใจ และพระครูอุทิตกิตติสาร ได้ติดอุณาโลมประจำวันเกิดวันพฤหัสบดีสีส้ม พร้อมทั้งยังเบิกพระเนตร และยังได้ร่วมกันถ่ายภาพเป็นมหามงคลในพิธีครั้งนี้ตามลำดับ  ขออนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้ได้รับถ้วนหน้ากันเทอญฯ

โดยทุกท่านสามารถติดต่อข่าวสารได้ที่  FACEBOOK , YOUTUBE , TIKTOK : มูลนิธิพระสีวลีศิลปินดาราสายบุญ

มูลนิธิพระสีวลีศิลปินดาราสายบุญ นำเสนอข่าวโดย กองอำนวยการ @PRASEVALEE789

^