เอพศิน-ป๊อบพระสีวลี สวัสดีปีใหม่ 2567 วันที่ 10 มกราคม 2567 3/3


เอพศิน-ป๊อบพระสีวลี สวัสดีปีใหม่ 2567

เช้า วันที่ 10 มกราคม 2567

ทางคณะได้เข้าพบ เยี่ยมเยือน บก.หมู ศิวสรร เมฆสัจจากุล หัวหน้าฝ่ายข่าวหน้า 1 สำนักข่าวเดลินิวส์

ได้พูดคุย และมอบพระสีวลีลอยองค์ไว้บูชาเพื่อความเจริญด้วยลาภสักการะ

และทางคณะ ขอให้ เป็นกระบอกเสียงของประชาชน เป็นช่องทางให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและสะท้อนปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม เพื่อให้ภาครัฐและสังคมตระหนักและนำไปแก้ไข

และทาง บก.หมู ได้กล่าวสวัสดีปีใหม่ อวยพรให้คณะจงมีแต่ความสุข

 

เวลาต่อมาได้เข้าพบ สำนักข่าว หนังสือพิมพ์ข่าวสด

ที่มีผู้ติดตามมากกว่า 20 ล้าน และทางคณะได้กล่าวสวัสดีปีใหม่ และได้ชื่นชม ทีมงานข่าวสด

ที่ช่วยสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนกับภาครัฐ สื่อมวลชนทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการประสานงานและสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนกับภาครัฐ เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาประเทศ

 

ต่อมาได้เดินทางมายัง สำนักข่าว พีพีทีวีช่อง 36

ทางคณะได้กล่าวอวยพรสวัสดีปีใหม่  และขอให้ พีพีทีวี เป็นสื่อกลางในการนำเสนอข่าวสารและข้อมูล สื่อมวลชนทำหน้าที่นำเสนอข่าวสารและข้อมูลต่าง ๆ ให้กับประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลอย่างถูกต้องและรอบด้าน

 

เวลาต่อมา ได้เข้าพบกับ สำนักข่าวไทยรัฐ

และได้อวยพรสวัสดีปีใหม่ ทีมงานไทยรัฐทุกท่าน

ทางคณะได้กล่าวถึงพันธกิจที่มี ของการพัฒนาสังคม และขอให้ ทางไทยรัฐ

เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมประชาธิปไตย สื่อมวลชนทำหน้าที่ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในสังคมและกระบวนการทางการเมือง เพื่อให้สังคมมีระบอบประชาธิปไตยที่เข้มแข็ง

 

และสุดท้ายได้เดินทางมาที่ ช่อง ทีวี 24

ทางคณะได้เข้าพบสวัสดีปีใหม่ อวยพรให้สื่อ สร้างสรรค์ ทีวี 24 เป็นกระจกเงาสะท้อนให้เห็นถึงสภาพสังคม สื่อมวลชนทำหน้าที่สะท้อนให้เห็นถึงสภาพสังคมและปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหาและร่วมแก้ไข

^