บรรยากาศร่มรื่น เหมาะแก่การท่องเที่ยวขอพร และปฏิบัติธรรม ขอแนะนำ แหล่งท่องเที่ยวขอพร วัดป่าสุวรรณเขต บ้านหนองแวง ต.บ้านเหล่า อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น


อาจารย์ป๊อบพระสีวลี24 ชั่วโมง ประธานมูลนิธิพระสีวลีศิลปินดาราสายบุญ ได้เดินทางมายังวัดป่าสุวรรณเขต บ้านหนองแวง ต.บ้านเหล่า อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น วัดแห่งนี้ถือเป็นวัดที่มีความโดดเด่นด้านธรรมชาติ มีสิ่งศักดิ์อาทิพระสีวลีองค์ที่ 517 , สมเด็จพุทธบวรมหาบุญบารมีองค์ที่ 3 ,ท้าวเวสสุวรรณ และสมเด็จมหาจักรพรรดิ์ ที่กำลังจะมีพิธีสมโภชในวันที่ เสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2566 ภายใยังมีก่อไผ่ เพื่อห้สายบุญเดินทงมาเจริญปฏิบัติธรรม วิปัสนา เดินจงกลม และที่สำคัญมาขอพร ล้วนแล้วประสมความสำเร็จถ้วนหน้า    โดยมีพระอาจารย์สายยนต์ เจ้าอาวาสปกครองศาสนสถานแห่งนี้                         

ติดต่อสอบถามได้ทาง   โทร.082-636-1965  กดติดตามได้ที่

Facebook/youtube/tiktok : มูลนิธิพระสีวลีศิลปินดาราสายบุญ           

^